Description

delo za plačilo, ki ga oseba opravlja na svojem domu ali v drugih prostorih po svoji izbiri, ki niso delovni prostor delodajalca, s katerim ustvari izdelek ali storitev, kot ju opredeli delodajalec, ne glede na to, kdo zagotovi opremo, material ali druge uporabljene vložene vire