Description

Töö, mida inimene teeb tasu eest kas oma kodus või mõnes muus enda valitud kohas väljaspool tööandja tööruume ning mille tulemusena valmib tööandja poolt nõutud toode või osutatakse vastav teenus; seejuures ei ole oluline, kes muretseb seadmed, materjalid või muud kasutatavad vahendid