Description

práce, kterou dotčená osoba vykonává doma nebo v jiných prostorách podle své volby, ne však na pracovišti u zaměstnavatele, přičemž se jedná o práci vykonávanou za odměnu, jejímž výstupem je výrobek, produkt nebo služba podle určení zaměstnavatele, přičemž není rozhodující, kdo poskytuje vybavení, materiály a další potřebné podklady