Description

práca, ktorú určitá osoba vykonáva za odmenu doma alebo v iných priestoroch podľa vlastného výberu, okrem pracoviska zamestnávateľa, a ktorej výsledkom je výrobok alebo služba špecifikovaná zamestnávateľom bez ohľadu na to, kto zabezpečuje zariadenia, materiály alebo iných vstupy potrebné na vykonávanie tejto práce