Description

obair a dhéanann duine ina (h)áitreabh nó in áitreabh eile dá rogha féin, seachas ionad oibre an fhostóra, le haghaidh luach saothair, dá mbíonn táirge nó seirbhís dá barr a shonróidh an fostóir, is cuma cé a sholáthraíonn an trealamh, na hábhair nó ionchuir eile a úsáidtear