Description

tërheqje seksuale, emocionale dhe / ose romantike ndaj një seksi tjetër nga ai i një personi

Additional notes and information

Zakonisht mendohet si ‘tërheqje ndaj seksit të kundërt’, por kjo është e pasaktë sepse nuk ka vetëm dy gjini (shih ndërseksi dhe transeksualiteti).