Description

občutenje spolne, čustvene in/ali romantične privlačnosti do oseb drugačnega spola

Additional notes and information

Nasploh razumljena kot občutenje „privlačnosti do nasprotnega spola“, vendar tako razumevanje ni točno, ker ne obstajata samo dva spola (glejte interseksualec in transseksualec).