Description

atracție sexuală, emoțională și/sau romantică spre sexul opus.

Additional notes and information

Este considerată frecvent ca „atracție față de sexul opus”, dar acest lucru este imprecis deoarece nu există numai două sexe (vezi intersexual și transsexual).