Description

Сексуална, емоционална и/или романтична привлачност према полу који није свој. Обично се сматра „привлачноћу према супротном полуˮ, али ово је нетачно, јер не постоје само два пола (видети: интерсексуални и транссексуални).