Description

нерационален страв од лезбејки, и аверзија кон нив