Description

predpostavka človekove heteroseksualnosti

Additional notes and information

Heteronormativnost je tisto, zaradi česar se zdi heteroseksualnost nevprašljiva, naravna in privilegirana. Vključuje predpostavko, da smo vsi „po naravi“ heteroseksualni in da je heteroseksualnost ideal, ki je več vreden od homoseksualnosti ali biseksualnosti.