Description

Възприемане на хетеросексуалността за норма.

Additional notes and information

Хетеронормативността е това, поради което хетеросексуалността изглежда ясна, естествена и привилегирована. Предполага се, че всеки е „естествено“ хетеросексуален и че хетеросексуалността е идеал, по-висш от хомосексуалността или бисексуалността.