Description

antagande om en persons heterosexualitet

Additional notes and information

Heteronormativitet är det som får heterosexualitet att framstå som följdriktigt, naturligt och privilegierat. Det inbegriper antagandet att alla är "av naturen" heterosexuella och att heterosexualitet är ett ideal som är överordnat homosexualitet eller bisexualitet.