Description

supozim i heteroseksualitetit të një personi

Additional notes and information

Heteronormativiteti është ajo që e bën heteroseksualitetin të duket koherent, natyral dhe i privilegjuar. Ai përfshin supozimin se të gjithë janë ‘natyrshëm’ heteroseksualë dhe se heteroseksualiteti është një ideal, superior ndaj homoseksualitetit ose biseksualitetit.