Description

Трансфобија се може описати као ирационалан страх од неусаглашености полова или родне трансгресије, попут страха од, или одбојности према, мушкарастим женама, женскастим мушкарцима, крос дресерима, трансродним особа, транссексуалцима и другим који се не уклапају у постојећи стереотип о полу који су добили рођењем.