Description

Трансфобија се може описати као ирационалан страх од неусаглашености полова или родне трансгресије, попут страха или одбојности према мушкарастим женама, женскастим мушкарцима, крос дресерима, трансродним особама, трансексуалним особама и другим који се не уклапају у постојећи стереотип о полу који су добили рођењем.