Description

iracionální strach z nedodržování genderové příslušnosti nebo překračování genderové příslušnosti, například strach z maslkulinních žen, feminních mužů, cross-dresserů, transgenderově orientovaných osob, transsexuálů a ostatních, kteří nezapadají do stávajících genderových stereotypů souvisejících s jejich pohlavím stanoveným při narození, nebo odpor vůči takovým osobám