Description

nerazumen strah pred nesovpadanjem spolne identitete ali izraza s pripisanim spolom ali strah pred spolno transgresijo, denimo, strah pred možatimi ženskami, ženstvenimi moškimi, ljudmi, ki se preoblačijo v nasprotni spol (cross-dressers), transspolnimi ali transseksualnimi osebami in drugimi, ki se ne ujemajo z obstoječimi spolnimi stereotipi o svojem biološkem spolu, oz. odpor do teh oseb