Description

irrationell rädsla för beteende som inte följer könsnormen eller är könsöverskridande, såsom rädsla för, eller motvilja mot, maskulina kvinnor, feminina män, cross-dresserpersoner, transpersoner, transsexuella och andra som inte passar in i befintliga könsstereotyper om det kön som tilldelades vid födseln