Description

frika e paarsyeshme ndaj mospërshtatjes gjinore ose tejkalimeve gjinore, të tilla si frika, apo neveri ndaj grave mashkullore, burra femëror, preferenca për t'u veshur si seksi/gjinia tjetër, transgjinorë, transseksualë dhe të tjerët që nuk përshtaten në stereotipet ekzistuese gjinore sipas seksit/gjinisë së tyre në lindje