Description

iracionálny strach z rodového nesúladu alebo rodovej transgresie, napr. strach alebo averzia k mužatkám, zženštilým mužom, crossdresserom, transgenderom, transsexuálom a iným osobám, ktoré nezapadajú do existujúcich rodových stereotypov týkajúcich sa ich anatomického pohlavia