Description

Irratsionaalne hirm ja vastumeelsus teise inimese ees põhjusel, et ta väljendab oma soolist identiteeti teisiti, kui on tema sünnipärane sugu, nt mehelikud naised, naiselikud mehed, transvestiidid, transsoolised ja teised, kes ei mahu nende sünnipärase soo kohta kehtivatesse soostereotüüpidesse