Description

norme culturale care legitimează poziţia dominantă a bărbaţilor în societate şi justifică subordonarea femeilor şi a altor tipuri de masculinitate marginalizate.

Additional notes and information

Acest model de masculinitate care caracterizează poziția hegemonică este nu numai contrar egalității și incluziunii, dar aduce bărbaților dezavantaje și costuri. Din această perspectivă, unele probleme de sănătate ale bărbaților au fost interpretate ca fiind „preț al masculinității” spre deosebire de o serie de privilegii datorite relațiilor de gen existente ca de exemplu venituri mai mari și mai puțină muncă neplătită.