Description

normë kulturore që lidh vazhdimisht burrat me pushtetin dhe arritjet ekonomike

Additional notes and information

Ky model i mashkulloritetit, i cili formon pozicionin hegjemonik, jo vetëm që është në dëm të barazisë dhe përfshirjes, por gjithashtu sjell disavantazhe dhe kosto për burrat. Nga ky këndvështrim, problemet shëndetësore të burrave janë interpretuar si ‘kosto të mashkulloritetit’, në krahasim me privilegjet që burrat përfitojnë nga marrëdhëniet aktuale gjinore, për shembull të ardhura më të larta dhe punë më pak të papaguar.