Description

kultúrna norma, ktorá neustále spája mužov s mocou a ekonomickými úspechmi

Additional notes and information

Tento model maskulinity, ktorý formuje hegemónny názor, je nielen nepriaznivý pre rovnosť a začlenenie, ale prináša mužom aj nevýhody a náklady. Z tohto hľadiska sú zdravotné problémy mužov v porovnaní s privilégiami, ktoré pre mužov vyplývajú zo súčasných rodových vzťahov, napríklad vyšší príjem a menej neplatenej práce, interpretované ako „náklady na maskulinitu“.