Description

Концепт хегемонијског маскулинитета може се посматрати као културна норма која непрекидно повезује мушкарце са моћи и економским достигнућима. Овај образац мушкости, који обликује хегемонијски положај, не само да штети једнакости и инклузији, већ доноси и недостатке и трошкове за мушкарце.

Additional notes and information

Из ове перспективе, здравствени проблеми мушкараца тумаче се као „трошкови мушкости”, насупрот привилегијама које мушкарци остварују тренутним родним односима, на примјер већим приходима и мањим обављањем неплаћеног рада.