Description

kultūras norma, kas pastāvīgi saista vīriešus ar varu un ekonomiskajiem sasniegumiem. Saskaņā ar R.Konelas skaidrojumu, ideja par to, ka dominējošā sociāli konstruēta vīrišķības forma pastāv ”kā kulturāli pacilājošā vīrišķības formas izteiksme citu maskulinitāšu (vīrišķību) un sievišķību starpā”. Konela uzskata hegemonisko maskulinitāti par identitātes veidošanas procesu attiecībā pret sievietēm un subordinēto pozīciju pakļautiem vīriešiem. Konela: "Hegemoniskā vīriškība ir veidota attiecībā pret sievietēm un subordinētajām vīrišķībām". (Connell, 1987,61) Skat. papildinformāciju jēdzienā 'maskulinitāte'/'vīrišķība'.

Additional notes and information

Šis maskulinitātes modelis, kas veido hegemonisko nostāju, ir ne tikai pretējs vienlīdzībai un iekļaušanai, bet arī rada nelabvēlīgu situāciju un izmaksas vīriešiem. No šī skatpunkta vīriešu veselības problēmas tiek interpretētas kā “maskulinitātes izmaksas” pretēji priekšrocībām, kādas ir vīriešiem pašreizējās dzimumu attiecībās, piemēram, augstāki ienākumi un mazāks neatalgota darba līmenis.