Description

Културна норма, която постоянно свързва мъжете с властта и икономическите постижения.

Additional notes and information

Този модел на хегемонна мъжественост, е не само вреден за равенството и социалното включване, но и носи загуби и разходи за мъжете. От тази гледна точка здравословните проблеми на мъжете са „цената на мъжествеността“ , която те плащат заради привилегиите, които мъжете получават от настоящите отношения между половете, например по-високи доходи и по-малко неплатен труд.