Description

kulturális norma, amely folyamatosan a férfiakat kapcsolja össze a hatalommal és a gazdasági eredményekkel

Additional notes and information

A maszkulinitásnak ez a sémája, amely a hegemón helyzetet alakítja, nemcsak ellentétes az egyenlőséggel és a befogadással, hanem a férfiak számára is hátrányokkal és költségekkel jár. Ebből a szemszögből nézve a férfiak egészségi problémáit „a maszkulinitás áraként” értelmezik, szembeállítva azokkal a kiváltságokkal, amelyeket a férfiak a nemek közötti jelenlegi viszonyoknak köszönhetnek, ideértve a magasabb jövedelmet és a kevesebb fizetetlen munkavégzést.