Description

norma kulturowa trwale łącząca mężczyzn z władzą i osiągnięciami ekonomicznymi

Additional notes and information

Ten wzorzec męskości, kształtujący hegemoniczną pozycję, nie tylko jest sprzeczny z równością i inkluzywnością, ale przynosi szkodę mężczyznom. Z tej perspektywy problemy zdrowotne mężczyzn interpretowano jako „koszt męskości”. w przeciwieństwie do przywilejów uzyskanych przez mężczyzn przy obecnie panujących relacjach między płciami, np. wyższych zarobków i ograniczenia nieodpłatnej pracy