Description

kulttuurinen normi, joka yhdistää miehet jatkuvasti valtaan ja taloudellisiin saavutuksiin

Additional notes and information

Tämä maskuliinisuuden malli, joka muovaaa hegemonista asemaa, on haitallinen tasa-arvolle ja osallisuudelle ja aiheuttaa lisäksi haittoja ja kustannuksia miehille. Tästä näkökulmasta miesten terveysongelmat on tulkittu "maskuliinisuuden kustannuksiksi" verrattuna etuihin, joita miehet saavat nykyisistä sukupuolten välisistä suhteista, esimerkiksi suurempina tuloina ja vähempänä palkattomana työnä.