Description

Претерана слика хегемонистичке мушкости, углавном у медијима. Пренаглашава идеале, попут физичке снаге, агресије и сексуалности приписане мушкарцима, чиме их јача. Видети такође: хегемонијска мушкост