Description

daugiausia žiniasklaidoje pateikiamas perdėtas hegemoninio vyriškumo vaizdinys, kuris pervertina ir tokiu būdu įtvirtina fizinės jėgos, agresyvumo ir seksualumo idealus, kuriais turėtų pasižymėti vyrai