Description

överdriven bild av hegemonisk maskulinitet, främst i medierna, där sådana ideal som fysisk styrka, aggression och sexualitet som tillskrivs män överbetonas och därmed förstärks