Description

zveličený obraz hegemónnej maskulinity, najmä v médiách, nadmerné zdôrazňovanie ideálov týkajúcich sa mužov, ako je fyzická sila, agresivita a sexualita, ktoré im pomáhajú upevňovať ich postavenie