Description

hegemoniskās virisķības pārspīlēts atspoguļojums, galvenokārt plašsaziņas līdzekļos, pārmērīgi uzsverot ideālus, piemēram, vīriešiem piedēvētu fizisko spēku, agresiju un seksualitāti, tādējādi nostiprinot šos ideālus. Skat. jēdzienus 'vīrišķība' ('maskulinitāte'). Dzimumu stereotipizētas uzvedības pārspīlējums, kuras pamatā ir priekšstati par vīrišķību. Hipervīrišķības mediju reprezentācijās tiek izceltas fiziskā spēka, agresijas un seksualitātes stereotipiskās izpausmes, kuras tiek piedēvētas vīriešiem. Tādējādi tiek stiprināti stereotipi par vīrišķību. Jēdziens tiek plaši lietots sociālajās zinātnēs un ir ieguvi vairākas nozīmes, taču vienotās, standarta definīcijas nepastāv.