Description

Hegemonisen maskuliinisuuden liioiteltu kuva, lähinnä mediassa, jossa liitoitellaan miehille asetettuja ihanteita, kuten fyysistä voimaa, aggressiivisuutta ja seksuaalisuutta samalla niitä vahvistaen