Description

et overdrevent billede af hegemonisk maskulinitet, der hovedsageligt optræder i medierne, og som overdriver kønsidealerne for mænd, f.eks. i form af fysisk styrke, aggression og seksualitet, og dermed forstærker disse idealer