Description

kønsstereotyp, der begrænser kvinders mulighed for at tilegne sig færdigheder, få en karriere og selv træffe valg om deres liv og planer for livet

Additional notes and information

Skadelige stereotyper kan være både fjendtlige og negative (f.eks. "kvinder er irrationelle") eller umiddelbart venligtstemte (f.eks. "kvinder yder omsorg").