Description

Стереотип, свързан с пола, който ограничава развитието на личните способности на жените, развитието на техните професионални кариери и вземането на решения относно техния живот и плановете за него.

Additional notes and information

Вредните стереотипи могат да бъдат както враждебни, така и негативни (напр. жените са ирационални), или привидно безвредни (напр. жените са грижовни).