Description

könsstereotyp som begränsar kvinnors möjlighet att utveckla egna förmågor, deras utövande av professionella karriärer och att fatta beslut om sina egna liv och livsplaner

Additional notes and information

Skadliga stereotypa föreställningar kan vara både fientliga och negativa (t.ex. kvinnor är irrationella) eller tyckas välvilliga (t.ex. kvinnor är omvårdande).