Description

stereotipi gjinor që kufizon fitimin e aftësive personale të grave, duke ndjekur karrierën e tyre profesionale dhe duke bërë zgjedhje për jetën e tyre dhe planet e jetës

Additional notes and information

Stereotipet e dëmshëm mund të jenë armiqësorë dhe negativë (p.sh. gratë janë të paarsyeshme ose në dukje dashamirëse (p.sh. gratë janë të kujdesura).