Description

rodový stereotyp, ktorý obmedzuje ženy v získavaní osobných schopností, napredovaní v profesionálnej kariére a rozhodovaní o svojom živote a plánoch do života

Additional notes and information

Škodlivé stereotypy môžu byť nepriateľské aj negatívne (napr. že ženy sú iracionálne) alebo zdanlivo dobre mienené (napr. ženy sa starajú o domácnosť).