Description

stereotyp płciowy ograniczający zdobywanie umiejętności osobistych, realizację kariery zawodowej oraz podejmowanie decyzji życiowych i robienie planów życiowych przez kobiety

Additional notes and information

Szkodliwe stereotypy mogą być zarówno wrogie i negatywne (np. kobiety są nierozsądne) lub z pozoru nieszkodliwe (np. kobiety są opiekuńcze).