Description

Soostereotüüp, mis piirab naistel oma isiklike võimete arendamist, tööalase karjääri ja valikute tegemist oma elu ja eluplaanide kohta

Additional notes and information

Kahjulikud stereotüübid võivad olla vaenulikud ja negatiivsed (nt naised on ebaratsionaalsed) või näiliselt süütud (nt naised on hoolitsevad).