Description

genderový stereotyp, který omezuje ženy při nabývání osobních dovedností, v profesní dráze a při volbách týkajících se jejich života a životních plánů

Additional notes and information

Škodlivé stereotypy mohou být jak nepřátelské a negativní (např. ženy jsou iracionální), tak zdánlivě příznivé (např. ženy jsou od přírody pečovatelky).