Description

родов стереотип што ги ограничува жените во стекнувањето лични способности, во развивањето на својата кариера и правењето избори и планови за својот живот

Additional notes and information

Штетните стереотипи може да бидат непријателски и негативни (пр. жените се нерационални) или навидум бенигни (пр. жените се грижливи).