Description

rodni stereotip koji ženama ograničava ostvarenje osobnih mogućnosti, profesionalnu karijeru i izbor svog načina života i životnih planova

Additional notes and information

Štetni stereotipi mogu biti neprijateljski i negativni (npr. žene su iracionalne) ili naizgled benigni (npr. žene su brižne).