Description

sedvänjor som är skadliga för kvinnor och flickor och som har sin grund i diskriminering och är kopplad till ”tradition”

Additional notes and information

Termen rekommenderas inte eftersom den tenderar att antyda att sådana sedvänjor har sitt ursprung i och består nästan uteslutande inom icke-västerländska kulturella traditioner. Det kan också antyda att praktiker som är skadliga för flickor och kvinnor inte utövas i västerländska samhällen eller till och med att deras förekomst i västerländska samhällen förbises av internationella organ som inrättats i kraft av fördrag om de mänskliga rättigheterna. Termen ”skadliga sedvänjor” är därför den term som föredras.