Description

sievietēm un meitenēm kaitnieciska prakse, kuras pamatā ir diskriminācija un kura ir saistīta ar tradīcijām

Additional notes and information

Terminu izmantot nav ieteicams, jo tas rosina domāt, ka šādas prakses izceļas un pastāv gandrīz tikai kultūras tradīcijās ārpus Rietumu pasaules. Tas var arī vedināt domāt, ka rietumu sabiedrībās netiek īstenotas meitenēm un sievietēm kaitnieciskas prakses vai pat ka to pastāvēšanu rietumu sabiedrībās uzrauga starptautisko cilvēktiesību līgumu struktūras. Tādējādi ieteicams izmantot terminu “kaitnieciskas prakses”.